Aanvraag omgevingsvergunning Reddingsweg 38

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

- Bouwen.
- Handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden .

Project:

Uitbreiden/veranderen ligboxenstal.

Dossiernummer

2020.0034

Publicatiedatum: 15-04-2020