Aanvraag omgevingsvergunning Zwarteduinenweg 2

Dit item is verlopen op 12-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

- Bouwen;
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Project:

Verbouw/uitbreiding recreatiewoning.

Dossiernummer

2020.0045

Publicatiedatum: 17-06-2020