Begroting 2020

Dit item is verlopen op 23-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Overig
Publicatiedatum: 17-10-2019

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openba­re kennis, dat de gemeentelijke begroting over het jaar 2020 vanaf dinsdag 22 oktober 2019 bij de publieksbalie voor een ieder ter inzage ligt en dat een exemplaar tegen betaling van de legeskosten ver­krijg­baar is.

De begroting 2020 is vanaf dinsdag 22 oktober 2019 ook te raadplegen op onze website: www.schiermonnikoog.nl