Begroting 2021

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Overig
Publicatiedatum: 29-10-2020

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openba­re kennis, dat de gemeentelijke begroting over het jaar 2021 vanaf donderdag 29 oktober 2020 bij de publieksbalie voor een ieder ter inzage ligt en dat een exemplaar tegen betaling van de legeskosten ver­krijg­baar is.

Verder is de begroting 2021 vanaf donderdag 29 oktober 2020 ook te raadplegen op onze website: www.schiermonnikoog.nl