Beslistermijn opgeschort omgevingsvergunning Heereweg 12

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

Op verzoek van de aanvrager is de beslistermijn met 4 weken opgeschort.

Project:

Verbouw van De Herdershut.

Dossiernummer

2020.0018

Aanvrager: Rijksuniversiteit Groningen - S. Dijkstra
Publicatiedatum: 24-06-2020