Melding Activiteitenbesluit Milieu Duinpad 10

Dit item is verlopen op 11-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Meldingen
Publicatiedatum: 07-07-2020

Ontvangen een melding op 9 juni 2020.
Betreft: het realiseren van een logiesfunctie.
Locatie: Duinpad 10, 9166 NL Schiermonnikoog, gemeente Schiermonnikoog.

Voor deze melding gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.