Omgevingsvergunning kappen perceel Karrepad 26

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kapvergunning
Publicatiedatum: 06-10-2020

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van drie abelen (populieren) in de achtertuin van het perceel Karrepad 26. De bomen zijn volledig uitgegroeid en ontnemen veel lichtinval van de nabij liggende woning.