Ontwerpbeschikking Reddingsweg 38-E ter inzage

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

De ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

- Bouwen van een bouwwerk;
- Handelen met gevolgen voor beschermde gebieden.

ligt ter inzage in het gemeentehuis en is eveneens geplaatst op de gemeentelijke website.

Project:

Veranderen en vergroten ligboxenstal.

Zienswijzen kunnen ingediend worden tot 14 november 2020.

Dossiernummer

2020.0034

Datum beschikking: 29-09-2020
Verzenddatum: 02-10-2020
Einde reactietermijn: 14-11-2020
Publicatiedatum: 05-10-2020