reddingsweg 38

Dit item is verlopen op 21-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

bouwen

Publicatiedatum: 10-01-2020
Dossiernummer

2019.0102

ingediende aanvraag voor het veranderen en vergroten van de ligboxenstal