Verleende omgevingsvergunning Langestreek 72

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

Verleende omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

- Bouwen van een bouwwerk;
- Gebruik in strijd met het bestemmingsplan;
- Wijzigen beschermd monument;
- Slopen in beschermd dorpsgezicht.

Project:

Verbouw woning.

Dossiernummer

2019.0101

Datum beschikking: 14-07-2020
Verzenddatum: 17-07-2020
Einde bezwaartermijn: 28-08-2020
Publicatiedatum: 29-07-2020