Verleende omgevingsvergunning Middenstreek 43

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

Verleende omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

- Bouwen van een bouwwerk;
- Gebruik gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

Project:

Bouwen van een berging (vervanging na brand).

Dossiernummer

2020.0035

Datum beschikking: 09-06-2020
Verzenddatum: 12-06-2020
Einde bezwaartermijn: 24-07-2020
Publicatiedatum: 24-06-2020