Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Langestreek 18

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning
Omschrijving:

De beslistermijn op de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

- Bouwen;
- Slopen in beschermd dorpsgezicht;

is met zes weken verlengt.

Project:

Bouwen nieuwe schuur, sloop bestaand bijgebouw.

Dossiernummer

2020.0036

Datum beschikking: 30-06-2020
Verzenddatum: 03-07-2020
Einde bezwaartermijn: 14-08-2020
Publicatiedatum: 08-07-2020

Te downloaden: