Wanneer reactie geven?

Wanneer reactie geven

De gemeente moet de aanvraag nog toetsen om te bepalen of zij de omgevingsvergunning verleent of weigert. Het is al wel mogelijk om een reactie te geven maar later in de procedure kan dat ook nog. U kunt bij deze openbare bekendmakingen lezen wanneer de gemeente een besluit over de aanvraag heeft genomen. Vanaf dat moment kunt u bezwaar of beroep aantekenen. In sommige gevallen krijgt u de mogelijkheid om voorafgaande aan het besluit uw reactie (zienswijze) te geven op een ontwerpbesluit. Ook dat maakt de gemeente vooraf openbaar bekend. Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt op dat moment nader toegelicht.

Wilt u meer informatie?

Wilt u een ingediende aanvraag inzien? Neem dan - minstens één dag van te voren - tijdens de openingstijden contact op met het Omgevingsloket. U kunt een email met uw verzoek sturen aan: postbus20@schiermonnikoog.nl of bellen met nummer 0519 535050 en vragen naar het Omgevingsloket. De ingediende aanvragen liggen namelijk niet standaard ter inzage en moeten speciaal voor u klaargelegd worden.

Vergadering van de Welstandscommissie

Als aangevraagde bouwwerkzaamheden van invloed zijn op het uiterlijk van een bouwwerk, worden ze getoetst aan de regels uit de Welstandsnota Schiermonnikoog. De welstandscommissie adviseert de gemeente hierbij. Tijdens een eveneens openbare voorbespreking bepaalt één lid van de commissie welke aanvragen op de agenda van de commissievergadering komen en welke direct worden afgehandeld.

Wilt u een vergadering of voorbespreking bijwonen?

Als u een vergadering of voorbespreking wilt bijwonen, of als u wilt weten welke aanvragen op de agenda staan, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer (0519) 535082 of via email: postbus20@schiermonnikoog.nl.